Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Użyczenie pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów zmieszanych (pozostałych po segregacji)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referat gospodarki odpadami komunalnymi


Opłaty

 Użyczenie pojemnika jest darmowe.


Termin i sposób realizacji

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

W celu otrzymania pojemnika właściciel nieruchomości, na którego naliczana jest oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien zgłosić się osobiście do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jaktorowie ul. Warszawska 2.

Wielkość pojemnika uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość: 

  • do 3 osób - 120l, 
  • od 4 do 6 osób - 240 l,
  • od 7 do 9 osób - 240l+120l itd.

Po podpisaniu umowy użyczenia pojemnik wydawany jest właścicielowi od ręki.


Podstawa prawna

Pojemniki zakupione zostały ze środków budżetu gminy i stanowią własność gminy.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Pojemnik może otrzymać właściciel nieruchomości, który nie ma własnego pojemnika i nie otrzymał go z gminy.