Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Referacie planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Termin realizacji wynosi 7 dni.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 Listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., Poz. 2142 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany telefonicznie.