Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o dowóz dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referat oświaty, kultury zdrowia i sportu


Opłaty

Nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

Informacja o objęciu dziecka dowozem do i ze szkoły lub przedszkola w okresie do końca roku szkolnego jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 800 z późn. zm.) - art. 32 ust. 5, art. 39. ust. 3.


Tryb odwoławczy

Negatywne rozstrzygnięcie wniosku może zostać zaskarżone w trybie art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.:  Dz. U z 2023 r. poz. 1634).


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 10 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.