Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenia pomocniczego urzędowych dokumentów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Oryginał dokumentu do którego ma być załączony formularz wielojęzyczny (zostanie zwrócony wraz z wydaniem wnioskowanego formularza).
 • Potwierdzenie dokonania opłaty.

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

 • 17 zł płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).

Termin i sposób realizacji

Dokument wydaje się niezwłocznie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wielojęzyczny standardowy formularz można pobrać do następujących dokumentów:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 • oraz do niektórych dokumentów z zakresu ewidencji ludności.