Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy.
 • Zgoda na przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu.
 • W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.

Komórka organizacyjna

Referat planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

 • 17 zł za przeniesienie decyzji.

Płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

14 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Art. 104 Kpa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.