Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców.
 • Dowód osobisty lub paszport (w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną podpisanie wniosku lub korespondencji podpisem zaufanym)

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r . Kodeks wyborczy
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, skreślenia wyborczy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosownia oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wyborca, którego dane są zamieszczone w Centralnym Rejestrze Wyborców w części B, może na swój wniosek złożony do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania zostać skreślony z Centralnego Rejestru Wyborców.