Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o użyczenie kompostownika

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Dowód osobisty (lub paszport) właściciela nieruchomości, na którego naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy (w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną podpisanie wniosku lub korespondencji podpisem zaufanym).

Komórka organizacyjna

Referat gospodarki odpadami komunalnymi


Opłaty

Nie wymaga opłat.


Termin i sposób realizacji

W celu otrzymania kompostownika właściciel nieruchomości, na którego naliczana jest oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien zgłosić się osobiście do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jaktorowie ul. Warszawska 2. Do wyboru są dwa rodzaje kompostowników: 700L i 1100L.

Po podpisaniu umowy użyczenia kompostownik wydawany jest właścicielowi od ręki.


Podstawa prawna

  • Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20.07.2020 r. w sprawie przyjęcia "Zasad użyczania kompostowników na terenie gminy Jaktorów"

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Kompostownik może otrzymać właściciel nieruchomości, który nie ma własnego kompostownika, nie otrzymał go z gminy i nie zalega w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Informacje szczegółowe odnośnie kompostowania.