Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa, znakowania w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w roku 2024”

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek


Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • Zabieg sterylizacji kota/psa oraz znakowanie psa są wolne od opłat.
 • Opłaty dodatkowe właściciel ponosi w przypadku dodatkowych badań, zabiegów lub usług (np. zakup kołnierza ochronnego, zakup leków przeciwbólowych).

Termin i sposób realizacji

Po wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy w Jaktorowie, pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgłasza do lecznicy weterynaryjnej, z którą została podpisana umowa potrzebę przeprowadzenia zabiegu a następnie zwraca się do strony składającej wniosek z prośbą o kontakt z lecznicą weterynaryjną w celu umówienia terminu zabiegu.


Podstawa prawna

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2023 roku w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023”.

 


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, istnieje możliwość wykonania zabiegu sterylizacji kotów i psów na koszt gminy.
 • Limit na usługę sterylizacji zwierząt zgłoszonych przez jednego mieszkańca gminy wynosi:
  • 2 suki w ciągu roku,
  • 2 kocice w ciągu roku.
 • Urząd finansuje usypianie ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Jaktorów.
 • Urząd finansuje znakowanie psów, polegające na wszczepieniu pod skórę mikrochipa oraz wprowadzeniu danych właściciela do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network (wprowadzone dane właściciela dostępne są dowglądu najpóźniej po 1-2 dniach od wprowadzenia mikroczipa pod skórę zwierzęcia), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Jaktorów.
 • Zabiegi (sterylizacja, znakowanie, usypianie) przeprowadzane są w nw. gabinetach:
 • Sterylizacja/kastracja suk i kotek posiadających właściciela możliwa jest tylko u zwierząt oznakowanych metodą czipowania. W przypadku kiedy zwierzę nie posiada czipa będzie ono oznakowane przed wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji (tylko suki)
 • Urząd, dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie faktury/rachunku wystawionej/ego przez zakład leczniczy dla zwierząt.
 • Wszystkie sytuacje dotyczące błąkających się zwierząt, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt lub złego traktowania zwierząt przez ich właścicieli należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Jaktorowie.