Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie rasy uznawanej za agresywną

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, obejmujący pisemną informację o:
  • pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania,

  • miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa.

 • Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość.
 • Potwierdzenie wpłaty.

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

82,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie rasy uznawanej za agresywną płatna w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – art. 10,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.. Wykaz ten powstał po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia wykaz obejmuje następujące rasy psów:

 1. amerykański pit bull terrier;

 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

 3. buldog amerykański;

 4. dog argentyński;

 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

 6. tosa inu;

 7. rottweiler;

 8. akbash dog;

 9. anatolian karabash;

 10. moskiewski stróżujący;

 11. owczarek kaukaski.


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wnioskując o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną trzeba wskazać w jaki sposób pies będzie utrzymywany. Przede wszystkim należy wskazać czy pies nie będzie stanowił zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt. Psa można puścić wolno na działce przy czym musi być ona tak ogrodzona, aby pies nie miał możliwości wydostania się z jej terenu.

 • Podstawą do cofnięcia zezwolenia będzie:

  • systematyczne wychodzenie psa poza teren, wiąże się to również z odebraniem psa właścicielowi,

  • szczucie swoim psem ludzi lub zwierząt przez właściciela/i.

 • Zezwolenie wydawane jest przez wójta, właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

 • Zgodnie z art. 37 a ustawy o ochronie zwierząt osoby prowadzące hodowlę lub utrzymujące psa rasy uznawanej za agresywną bez zezwolenia podlegają karze aresztu lub grzywny. W przypadku posiadania psa wymienionych ras bez zezwolenia można nawet orzec przepadek zwierzęcia, co w praktyce oznacza odebranie go właścicielowi.