Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie gminnej karty dużej rodziny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Zaświadczenie, legitymacja lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.

Komórka organizacyjna

Referat oświaty, kultury zdrowia i sportu


Opłaty

Nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

14 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Uchwała nr. XLV/ 245/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 r. ze zm. nr LVII/433/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 27 sierpnia 2018  na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze.zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901).


Tryb odwoławczy

Negatywne rozstrzygnięcie wniosku może zostać zaskarżone w trybie art.53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U z 2023 r. poz.259)


Dodatkowe informacje, uwagi

Karta Dużej Rodziny przysługuje gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów do 24 roku życia.