Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek


Komórka organizacyjna

Referat oświaty, kultury zdrowia i sportu


Opłaty

Nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji na okres roku szkolnego w terminie 30 dni.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2022.poz.2230 tj)
  • Uchwała Nr. XXXIV/245/2005 Rady Gminy Jaktorów  

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie na podstawie art. 17, 127, 129 KPA (t.j Dz. U Z 2023 poz. 775 ze zm )w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek składa się do 15 września na dany rok szkolny. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny. Wnioski złożone po 15 września nie będą rozpatrywane.