Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Deklaracja na podatek leśny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dla osób fizycznych:

Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:


Komórka organizacyjna

Referat finansowy


Opłaty

Nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

IL-1 Informacja o lasach:

  • W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

DL-1 Deklaracja na podatek leśny:

  • W terminie do dnia 15 stycznia, deklaracja na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawa prawna

Art. 6 Ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.