Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Deklaracja na podatek rolny

Wypełnij formularz

Dane deklaracji:

Adres do korespondencji:

Dane dotyczące użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne - niepodlegających zwolnieniu:

Załączniki:

Załącznik ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

Załącznik ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

I - Dane dotyczące zwolnień i ulg podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały rady gminy:

II - Dane dotyczące ulg podatkowych wynikacjących z ustawy lub uchwały rady gminy:

Inne dane: