Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wypełnij formularz

Dane wniosku

Dane osoby, której dotyczy wniosek

Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę

dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych (Nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (Dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
inne (W szczególności dotyczy sytuacji, gdy potrzeba uzyskania danych wynika z interesu prawnego)