Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Wypełnij formularz

Adres do korespondencji:

Dane deklaracji:

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

Rodzaje środków transportowych:

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załączniki:

Dane osoby reprezentującej podatnika

Dane I osoby

Dane II osoby

Inne dane: