Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Deklaracja na podatek leśny

Wypełnij formularz

Adres do korespondencji:

Dane deklaracji:

Dane o lasach podlegających opodatkowaniu:

Wysokość zobowiązania podatkowego i rat podatku

Załączniki:

Dane osoby reprezentującej podatnika

Dane I osoby

Dane II osoby

Inne dane: