Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie pobytu stałego

Wypełnij formularz

Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie:

Dane do zameldowania na pobyt stały

Adres nowego miejsca pobytu stałego.

Adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego

Nie wypełniaj, jeśli nie masz miejsca pobytu stałego. Automatycznie zostaniejsz wymeldowany z pobytu dotychczasowego miejsca pobytu stałego.

Dane do wymeldowania z pobytu czasowego.

Adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego

Nazwisko i imię pełnomocnika

Wypełnij, jeśli pełnomocnik zgłasza meldunek

Oświadczenia, podpisy

Potwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przeczywa pod wskazanym adresem
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe