Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wypełnij formularz

Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie:

Dane do zameldowania na pobyt czasowy

Adres nowego miejsca pobytu czasowego, deklarowany okres pobytu.

Adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego

Nie wypełniaj, jeśli nie masz miejsca pobytu czasowego. Automatycznie zostaniejsz wymeldowany z pobytu dotychczasowego miejsca pobytu.

Adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego

Wypełnij, jeśli chcesz się wymeldować z pobytu stałego.

Nazwisko i imię pełnomocnika

Wypełnij, jeśli pełnomocnik zgłasza meldunek

Oświadczenia, podpisy

Potwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe