Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Wypełnij formularz

Adres do korespondencji:

Dane deklaracji:

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

Grunty:

INNE GRUNTY (1)

Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.1. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.


INNE GRUNTY (2)

Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.1. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.


Powierzchnia budynków lub ich części:

Inne budynki lub ich części (1)

Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.2. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.

Inne budynki lub ich części (2)

Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.2. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Inne budowle lub ich części (1)

Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.3. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.

Inne budowle lub ich części (2)

Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.3. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.

Wysokość zobowiązania podatkowego i rat podatku

Załączniki:

Dane osoby reprezentującej podatnika

Dane I osoby

Dane II osoby

Inne dane: