Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy:

Zwracam się o wydanie zaświadczenia, że poniżej wskazanym lokalu brak jest osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

Kogo dotyczy wniosek:

Dane lokalu, dla którego wydane ma zostać zaświadczenie o braku zameldowania:

Uzasadnienie wniosku: