Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wypełnij formularz

Zwracam się o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego (podać kogo dotyczy wniosek)

Kogo dotyczy wniosek:

Uzasadnienie wniosku: