Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy

Dane wniosku

Parametry zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywanych robót

Dane Generalnego Wykonawcy

Dane kierownika robót

Inspektor nadzoru

Dane wniosku