Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru pesel, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy

Dane pełnomocnika wnioskodawcy

Dane osoby, której dotyczy wniosek 1

Dane wniosku